Růstové grafy

Růstové neboli percentilové grafy patří k nejvíce používaným nástrojům pro sledování růstu dětí. Po zanesení tělesné výšky odpovídající věku dítěte do percentilového grafu je možné okamžitě porovnat aktuální výšku dítěte s výškou jeho vrstevníků a zhodnotit tak míru odlišnosti od normy. Percentilové grafy jsou však ve své klasické podobě pro laika obtížnější na pochopení a vyhodnocení, proto jsme pro Vás připravili kalkulátor růstu, který z percentilových grafů vychází, ale přináší uživateli rychlejší, jasnější a pochopitelnější výsledky růstu dítěte.

Kromě růstového grafu pro výšku se používají také růstové grafy pro hmotnost, poměr výška-hmotnost, růstovou rychlost, obvod hlavy, BMI (body mass index) a další. Tyto grafy používají dětští lékaři a lékaři ve specializovaných ambulancích pro léčbu poruch růstu.

Více informací o růstovém grafu se můžete dozvědět zde.

Rustovy graf

Rychlost růstu dítěte, která je znázorněna červenou křivkou v růstovým grafu, by němela procházet výraznými změnami během krátkého časového úseku (například pokud by se výška dítěte dostala během jednoho roku z oblasti vyššího vzrůstu do oblasti menšího vzrůstu, nebo naopak). Takového růstové skoky signalizují neobvyklý proces a je vhodné o tom informovat dětského lékaře.

Více informací o průběhu růstu dětí naleznete v sekci Jak děti rostou

Přehled pediatrických center pro léčbu růstovým hormonem

Mapa stránek     Ochrana údajů     Právní prohlášení
Generálním partnerem webových stránek je společnost Novo Nordisk s.r.o.

Datum poslední aktualizace 29.07.2015 / hGH_5/15
Copyright © 2010-2015